Νόμοι 4087/2012 Αρθρο τρίτο Παράγραφος 8

Αρθρο τρίτο. Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών
Up
Close
Close
Κλείσιμο