Νόμοι 4075/2012 Αρθρο 16 Παράγραφος 2

Αρθρο 16. Υποβολή ΑΠΔ

2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών είναι μηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.
Οι ειδικότερες προθεσμίες για την εντός του μήνα υποβολή των ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου καθορίζονται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.11321/12352/1071/19.6.2009 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1277/29.6.2009).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποβολή ΑΠΔ
Up
Close
Close
Κλείσιμο