Νόμοι 4075/2012 Αρθρο 15

Αρθρο 15. Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Οικοδομικών Έργων

Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Οικοδομικών Έργων
Up
Close
Close
Κλείσιμο