Νόμοι 4072/2012 Αρθρο 98 Παράγραφος 1

Αρθρο 98. Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων

1. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο