Νόμοι 4072/2012 Αρθρο 69 Παράγραφος 2

Αρθρο 69. Συνέλευση των εταίρων

2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συνέλευση των εταίρων
Up
Close
Close
Κλείσιμο