Νόμοι 4024/2011 Αρθρο 38 Παράγραφος 3

Αρθρο 38. Υπολογισμός και καταβολή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, από 1.1.2011 και μετά. Ειδικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 και μετά.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπολογισμός και καταβολή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Up
Close
Close
Κλείσιμο