Νόμοι 4024/2011 Αρθρο 31 Παράγραφος 2

Αρθρο 31. Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα

2. Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών του διοικητή ή διευθύνοντος συμβούλου των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α' 40).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Up
Close
Close
Κλείσιμο