Νόμοι 4002/2011 Αρθρο 29 Παράγραφος 5

Αρθρο 29. Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.

5. Ο Κανονισμός Διεξαγωγής Παιγνίων και ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ή οι αποφάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54, μπορούν να ενσωματώνουν μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεών τους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.
Up
Close
Close
Κλείσιμο