Νόμοι 4002/2011 Αρθρο 29 Παράγραφος 1

Αρθρο 29. Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π.
Up
Close
Close
Κλείσιμο