Νόμοι 3986/2011 Αρθρο 44 Παράγραφος 17

Αρθρο 44. Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

17. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραγράφων 14 και 15 ορίζεται η 1.7.2011.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο