Νόμοι 3986/2011 Αρθρο 2 Παράγραφος 6

Αρθρο 2. Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

6. Μετά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 5 για τη μεταβίβαση και περιέλευση στο Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στην οποία περιλαμβάνονται η ταυτότητα του ακινήτου και το δικαίωμα του Ταμείου επ' αυτού, με μνεία της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. για τη μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού στο Ταμείο. Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
Up
Close
Close
Κλείσιμο