Νόμοι 3982/2011 Αρθρο 5 Παράγραφος 1

Αρθρο 5. Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας

1. Αρμόδιες για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 1, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι άδειες, που αφορούν άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του. Οι άδειες που εκδίδονται αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο