Νόμοι 3943/2011 Αρθρο 20 Παράγραφος 6

Αρθρο 20. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2011 και μετά, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, λοιπών εντύπων, καταστάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, οι διαδικασίες υποβολής, η υποχρεωτική υποβολή και πληρωμή του φόρου κατά περίπτωση, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο