Νόμοι 3863/2010 Αρθρο 61 Παράγραφος 3

Αρθρο 61. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
Up
Close
Close
Κλείσιμο