Νόμοι 3863/2010 Αρθρο 61 Παράγραφος 2

Αρθρο 61. Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος για καθέναν ασφαλιστικό οργανισμό, με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
Up
Close
Close
Κλείσιμο