Νόμοι 3863/2010 Αρθρο 10 Παράγραφος 3

Αρθρο 10. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α ), προστίθενται εδάφια ως εξής:
 «Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του δευτέρου εδαφίου που συμπληρώνουν αυτόν από 1.1.2011 αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών ασφάλισης. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Up
Close
Close
Κλείσιμο