Νόμοι 3863/2010 Αρθρο 10 Παράγραφος 10

Αρθρο 10. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι

10. Ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 12.000 ημερών εργασίας ή σαράντα (40) ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας τους.
 Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα.
 Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α'), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α ) και του άρθρου 41 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α ), έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2010 τις 11.100 ημέρες εργασίας ή τα τριάντα επτά (37) έτη υποχρεωτικής ασφάλισης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι
Up
Close
Close
Κλείσιμο