Νόμοι 3845/2010 Αρθρο έκτο Παράγραφος 2

Αρθρο έκτο. Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι κεντρικές, περιφερειακές και αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες εντός του ίδιου νομού ή εντός του ίδιου νησιού, θεωρούνται οργανικές μονάδες της ίδιας αρχής και η μετακίνηση εντός αυτών διενεργείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Up
Close
Close
Κλείσιμο