Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 82

Αρθρο 82. Παράταση παραγραφής

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010, η­μερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πρά­ξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνε­ται μέχρι 31.12.2010.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παράταση παραγραφής
Up
Close
Close
Κλείσιμο