Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 80 Παράγραφος 3

Αρθρο 80. Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α΄137), του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄ του μέρους Α΄ του ν. 2324/1995 (Α΄ 146), του άρθρου 2 του ν. 2733/1999 (Α΄ 155) και του άρθρου 20 του ν. 3371/2005 που προβλέπουν τον κατά προτεραιότητα φορολογικό έλεγχο κατηγοριών υπόχρεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο
Up
Close
Close
Κλείσιμο