Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 73

Αρθρο 73. Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής

1. ....................

2. ....................

3. ....................

4. ....................

5. ....................

6. ....................

7. ....................

8. ....................

9. ....................

10. ....................

11. ....................

12. ....................

13. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής
Up
Close
Close
Κλείσιμο