Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 62 Παράγραφος 3

Αρθρο 62. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο