Νόμοι 3842/2010 Αρθρο 50 Παράγραφος 2

Αρθρο 50. Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

2. Ο φόρος που επιβάλλεται με τα άρθρα 27 έως 50 του παρόντος δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογι­σμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο