Νόμοι 3832/2010 Αρθρο 15 Παράγραφος 3

Αρθρο 15. Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα
Up
Close
Close
Κλείσιμο