Νόμοι 3832/2010 Αρθρο 14 Παράγραφος 2

Αρθρο 14. Αρμοδιότητες Προέδρου

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκόντων του από τον Γενικό Διευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και αυτού, από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμοδιότητες Προέδρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο