Νόμοι 3790/2009 Αρθρο 10

Αρθρο 10. Παράταση παραγραφής

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παράταση παραγραφής
Up
Close
Close
Κλείσιμο