Νόμοι 3697/2008 Αρθρο 29

Αρθρο 29. Παράταση της παραγραφής

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παράταση της παραγραφής
Up
Close
Close
Κλείσιμο