Νόμοι 3693/2008 Αρθρο 4

Αρθρο 4. Εντιμότητα

Επαγγελματική άδεια χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή ελεγκτικά γραφεία που διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εντιμότητα
Up
Close
Close
Κλείσιμο