Νόμοι 3693/2008 Αρθρο 24 Παράγραφος 2

Αρθρο 24. Ελεγκτικά Πρότυπα

2. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν και να διατηρούν εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, που διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των εργασιών, θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ποιότητας (International Standards on Quality Control).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ελεγκτικά Πρότυπα
Up
Close
Close
Κλείσιμο