Νόμοι 3419/2005 Αρθρο 10 Παράγραφος 2

Αρθρο 10. Διαγραφή

2. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. διαγράφονται, εφόσον ήταν από την αρχή ή κατέστησαν μεταγενέστερα παράνομες, αναληθείς ή ανακριβείς. Η διαγραφή διενεργείται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον υπόχρεο ή τρίτο που έχει ειδικό έννομο συμφέρον, στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαγραφή
Up
Close
Close
Κλείσιμο