Νόμοι 3386/2005 Αρθρο 71 Παράγραφος 2

Αρθρο 71. Δικαιώματα

2. Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική προστασία, εφαρμόζονται και στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Δικαιώματα
Up
Close
Close
Κλείσιμο