Νόμοι 3213/2003 Αρθρο 7 Παράγραφος 3

Αρθρο 7. Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης

3. Με την ίδια ποινή τιμωρείται, επίσης, όποιος, παρ' ότι είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1, για την ηλεκτρονική καταχώριση κατάστασης υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, παραλείπει την καταχώριση της κατάστασης αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης
Up
Close
Close
Κλείσιμο