Νόμοι 3213/2003 Αρθρο 7 Παράγραφος 1

Αρθρο 7. Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης

1. Τρίτος, ο οποίος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και όποιος παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου προσώπου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παρακώλυση ελέγχου - Μη σύννομη δημοσίευση δήλωσης
Up
Close
Close
Κλείσιμο