Νόμοι 3213/2003 Αρθρο 3 Παράγραφος 7

Αρθρο 3. Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

7. Αν σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με ελεγχόμενο από την Επιτροπή του άρθρου 3Α έχει ιδιότητα υπόχρεου ενώπιον διαφορετικού οργάνου ελέγχου, η Επιτροπή του άρθρου 3Α είναι αρμόδια για την υποβολή και τον έλεγχο της Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και των δύο (2) προσώπων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Όργανα και διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
Up
Close
Close
Κλείσιμο