Νόμοι 3190/1955 Αρθρο 10 Παράγραφος 3

Αρθρο 10. Σύγκλησις της συνελεύσεως

3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύγκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Σύγκλησις της συνελεύσεως
Up
Close
Close
Κλείσιμο