Νόμοι 3190/1955 Αρθρο 4 Παράγραφος 2

Αρθρο 4. Εταιρικόν κεφάλαιον

2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό. Τα εταιρικά μερίδια έχουν ονομαστική αξία ενός (1) τουλάχιστον ευρώ. Η ονομαστική αξία είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εταιρικόν κεφάλαιον
Up
Close
Close
Κλείσιμο