Νόμοι 3016/2002 Αρθρο 27 Παράγραφος 4

Αρθρο 27. Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

4. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγούνται αυτές.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μέτρα κοινωνικής πολιτικής
Up
Close
Close
Κλείσιμο