Νόμοι 2972/2001 Αρθρο 3 Παράγραφος 3

Αρθρο 3. Mισθολoγικές περίοδοι Α.Π.Δ. - Προθεσμία υποβολής

3. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Mισθολoγικές περίοδοι Α.Π.Δ. - Προθεσμία υποβολής
Up
Close
Close
Κλείσιμο