Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 89 Παράγραφος 3

Αρθρο 89. Τρόπος υποβολής των δηλώσεων

3. Για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 μπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο και δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δωρητή κατ' έτος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τρόπος υποβολής των δηλώσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο