Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 87 Παράγραφος 1

Αρθρο 87. Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

1.Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας της κατοικίας του δωρητή, του γονέα και του προικοδότη αντίστοιχα. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας της κατοικίας του δωρεοδόχου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο