Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 86 Παράγραφος 3

Αρθρο 86. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

3.Αν δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της δωρεάς ή γονικής παροχής ή αυτό συντάχθηκε στην αλλοδαπή αλλά όχι ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, η δήλωση γι' αυτήν υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την παράδοση στο δωρεοδόχο του αντικειμένου της δωρεάς ή γονικής παροχής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο