Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 73 Παράγραφος 1

Αρθρο 73. Ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

1. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων που υποβάλλονται και ερευνά για την ανεύρεση των υπόχρεων, οι οποίοι παρέλειψαν να υποβάλουν δήλωση.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο