Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 34 Παράγραφος 5

Αρθρο 34. Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής

5. Δεν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για την επιβολή του φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής
Up
Close
Close
Κλείσιμο