Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 34 Παράγραφος 1

Αρθρο 34. Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής

Α. Κτήση αιτία δωρεάς

1.Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του
φόρου είναι:
α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα,
β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κτήση αιτία δωρεάς και γονικής παροχής
Up
Close
Close
Κλείσιμο