Νόμοι 2961/2001 Αρθρο 29 Παράγραφος 7

Αρθρο 29. Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες

7. Για τα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 και 36 του παρόντος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες
Up
Close
Close
Κλείσιμο