Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 97 Παράγραφος 7

Αρθρο 97. Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου

7. Για τα τσιγάρα, τα πούρα και τα πουράκια που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του άρθρου 112, προκειμένου για τσιγάρα στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 και ισχύει κάθε φορά και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των ομοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Βάση υπολογισμού και συντελεστές του φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο