Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 78 Παράγραφος 5

Αρθρο 78. Ειδικές απαλλαγές

5. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ειδικές απαλλαγές
Up
Close
Close
Κλείσιμο