Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 66 Παράγραφος 7

Αρθρο 66. Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου - Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων

7. Οι διατάξεις περί συμπληρωματικής βεβαίωσης και είσπραξης εκ των υστέρων του άρθρου 31 του παρόντος Κώδικα, καθώς και οι διατάξεις περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιστροφή ή διαγραφή του φόρου - Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων
Up
Close
Close
Κλείσιμο