Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 65 Παράγραφος 3

Αρθρο 65. Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, τα ποσοστά της απομείωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής
Up
Close
Close
Κλείσιμο