Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 133 Παράγραφος 3

Αρθρο 133. Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α΄) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο